نکات قابل ذکر
 
1- جهت شرکت در چیگ آنلاین ترجیحاً از کامپیوتر و یا لپ‌تاپ استفاده نمائید.
2- در ساعات آغازین بازه‌ی زمانی مربوط به خودتان در چیگ شرکت کنید.
3- چنانچه در ورود به سامانه هنوز با مشکل مواجهید مراتب را سریعاً با دفتر دبستان هماهنگ فرمائید.
4-چیگ آنلاین جهت سنجش آموخته‌های شماست لذا کمک گرفتن از دیگران مانع رسیدن ما به هدفمان خواهد بود.
5- قبل از شرکت در چیگ آنلاین لوازم مورد نیاز خود از قیبل مداد و یک برگه‌ی سفید جهت انجام محاسبات را آماده کنید.
6- پس از پاسخ گویی به سوالات حتماً از فشردن کلید ثبت اطمینان حاصل کنید.
7- از اینترنت با سرعت مناسب استفاده کنید تا خللی در چیگ آنلاین ایجاد نکند.
* از همکاری خانواده محترم نهایت سپاس و تشکر را داریم.
موفق باشید.
:)
 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه بهمن ( پایه اول)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه بهمن (پایه دوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه بهمن (پایه سوم)

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین بهمن ماه (پایه چهارم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین بهمن ماه (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین بهمن ماه (پایه ششم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد. 
زمان: پنج شنبه 25 بهمن ماه. ساعت: 10 الی 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه دوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه سوم )

چیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه چهارم )

چیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه دی (پایه پنجم)

چیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی , ساعت : 10 تا 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین ماه دی ( پایه ششم)

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 6 دی  , ساعت : 10 تا 23

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین اولیا ( پایه پیش دبستان تا ششم )

جیگ آنلاین اولیا نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
زمان چیگ آنلاین جهت شرکت  40 دقیقه می باشد .

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین پایه ششم

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین پایه پنجم

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین پایه چهارم

جیگ آنلاین نمره منفی دارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین پایه سوم

جیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

چیگ آنلاین پایه دوم

جیگ آنلاین نمره منفی ندارد .
زمان : پنج شنبه 24 آبان , ساعت : 10 تا 23
 

 
     
 
     
سوالات آزمون آنلاین
 
دانش آموز محترم، جهت ملاحظه سوالات با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.