لغت نامه دوطرفه
     

عضویت در کانال تلگرام مدرسه
     
زادروز فرزندان البرز
     
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
سید دانیال مهرنیا
روز تولد : 4 اردیبهشت

فرزان مهر فتحی
روز تولد : 5 اردیبهشت

سپهر کمالی
روز تولد : 2 اردیبهشت

یاشار قزل
روز تولد : 5 اردیبهشت

آریو ممی نژاد
روز تولد : 4 اردیبهشت